Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa

Skauci Europy, 2018-06-04

22 maja 2018 r. w siedzibie Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego z przedstawicielami organizacji harcerskich.
 
Na spotkaniu omawiane były formy współpracy Państwowej Straży Pożarnej z organizacjami harcerskimi w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestnikówletniego wypoczynku na obozach harcerskich. 
Zostały przekazane „Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów namiotowych", które są wynikiem współpracy Straży Pożarnej ze wszystkimi organizacjami harcerskimi.
 
Dokument stanowi zbiór wytycznych, do wdrożenia w formie pilotażu w ramach obozów tegorocznej Akcji Letniej i został przekazany osobom odpowiedzialnym za organizację obozów.
Liczymy na dalsze wspólne działania oraz jak najlepsze efekty współpracy.